§1
Všeobecné ustanovenia

 1. Majiteľom obchodu 4care.sk je:
  4Care Poland Sp. z o.o.
  Aurelii Stachurki 8/8
  43-603 Jaworzno
  Poľsko
 2. Obchod 4care.sk nazývaný v ďalšej časti poriadku Obchodom vedie predaj tovaru prostredníctvom internetovej siete. Zadanie a potvrdenie objednávky je rovnoznačné s akceptáciou tohto Poriadku, dobrovoľným vykonaním nákupu objednaného tovaru a súhlasom so spracovávaním osobných údajov Kupujúceho Predajcom na účely spojené s realizáciou objednávky. Zadaná objednávka predstavuje kúpno-predajnú zmluvu podľa znenia Občianskeho zákonníka.

§2
Zadávanie objednávok

 1. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka. Realizácia objednávok sa uskutočňuje v priebehu 24 hodín od chvíle potvrdenia objednávky alebo vo chvíli skompletovania všetkých objednaných výrobkov. 4care.sk si vyhradzuje právo zavedenia obmedzení v používaní obchodu.
 2. Zadanie objednávky je treba chápať ako pridanie do Košíka výrobkov z ponuky Obchodu prostredníctvom vyplnenia "Objednávkového formulára" v súlade s informáciami uvedenými v hore uvedenom formulári.
 3. Onedlho po zadaní objednávky Klient e-mailovou cestou dostane informáciu o prijatí objednávky. V prípade chýbajúceho obdržania takej informácie je Klient povinný kontaktovať Obchod e-mailovou alebo telefonickú cestou.
 4. Žiadame Vás o uvedenie správnych kontaktných údajov - e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla. Nesprávne vyplnené registračné formuláre môžu sťažiť alebo znemožniť realizáciu objednávky.
 5. Obchod si vyhradzuje právo verifikácie vykonanej objednávky a jej zrušenia v prípadoch zdôvodňujúcich pochybnosti tykajúcich sa možnosti realizácie objednávky.

§3
Formy a náklady na zásielku, formy platieb a realizácie objednávok

 1. Platby za objednaný tovar je možné vykonávať na dobierku pri prevzatí tovaru a prevodom na účet Obchodu. Formy platby sú uvedené na stránke Dodávka a prepravné náklady.
 2. Prijatie objednávky na realizáciu sa začína:
  o v prípade platby vykonávanej prevodom – vo chvíli prijatia platby na účet Obchodu.
 3. V prípade, keď v priebehu 10 dní od dátumu zadania objednávky platba nebude zaplatená, Obchod si vyhradzuje právo automaticky zrušiť objednávku.
 4. V prípade nedostupnosti časti výrobkov v objednávke bude Klient oboznámený so stavom objednávky. Vtedy sa môže rozhodnúť o spôsobe jej realizácie (čiastočná realizácia, predĺženie času čakania, zrušenie časti objednávky). V prípade chýbajúcej odpovede v priebehu 3 dní zo strany Kupujúceho si Obchod vyhradzuje možnosť zaslania dostupných položiek v objednávke alebo zrušiť objednávku.
 5. Čas, po uplynutí ktorého sa objednaný tovar dostane do rúk objednávateľa je zložený z času na privezenie tovaru (uvádzaný pri každom výrobku) a času, ktorý potrebuje kuriér na doručenie zásielky na adresu uvedenú Kupujúcim, pričom sa tu zohľadňujú len pracovné dni. V deň odoslania zásielky je Klient o tejto skutočnosti informovaný e-mailom.
 6. Všetky výrobky ponúkané v obchode 4care.sk sú výrobne nové, neobsahujú fyzické ani právne chyby a boli legálne zavedené na českom trhu.
 7. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Obchodu sú cenami brutto (obsahujú daň DPH). Uvedené ceny neobsahujú náklady na zásielku.
 8. Pre každú objednávku je vystavovaný podrobný zoznam hodnoty obsahu zásielky spolu s výkazom nákladov. Faktúru VAT vystavujeme individuálne na žiadosť objednávateľa.
 9. Klient môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom na adrese sklep@4care.com.pl do chvíle zmeny statusu objednávky na „Určené na odoslanie”.
 10. Obchod nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku zásielok kuriérskou firmou, a tiež za poškodenie zásielky vzniknuté v dôsledku činnosti kuriérnych firiem. Klient je povinný skontrolovať stav zásielky pri prevzatí v prítomnosti zamestnanca kuriérskej firmy, ihneď nahlásiť príslušnú reklamáciu prepravnej firme a oznámiť túto skutočnosť Obchodu. Reklamácie týkajúce sa mechanického poškodenia zásielky vzniknutého počas prepravy budú skúmané len a výlučne po vyhotovení protokolu o škode podpísaného odberateľom a dodávateľom zásielky.

§4
Reklamácie

 1. V prípade prípadných reklamácií je treba kontaktovať Obchod prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
 2. Reklamácie sú zohľadňované len s originálnym potvrdením o nákupe. V prípade, keď chýba potvrdenie o nákupe reklamácia nebude uznaná a tovar bude odoslaný na náklady Klienta.
 3. Klient pri odosielaní tovaru je povinný tovar bezpečne zabaliť, aby sa tovar nepoškodil počas prepravy.
 4. Náklady na zásielky za neoprávnené reklamácie (nevyplývajúce z viny výrobcu) znáša Klient.

§5
Vrátenie

 1. Existuje možnosť vrátenia zakúpeného tovaru v lehote 10 dní od dátumu jeho obdržania.
 2. Za účelom vykonania vrátenia je treba odoslať tovar spolu s potvrdením o nákupe na adresu: 4Care, ul. Kościuszkowców 8/8, 43-603 Jaworzno, Poľsko, s dopiskom „Vrátenie”. V prípade chýbajúceho potvrdenia o nákupe vrátenie nebude uznané, tovar bude zaslaný Klientovi na jeho náklady.
 3. Odosielaný tovar je treba zabaliť spôsobom znemožňujúcim jeho poškodenie počas prepravy. V prípade zistenia poškodení vzniknutých v dôsledku nesprávneho zabalenia zásielky, vrátenie nebude skúmané. Zásielka bude zaslaná Klientovi na jeho náklady.
 4. Obchod vráti peniaze za výrobok počas 14 pracovných dní od obdržania zásielky, prevodom na bankový účet Klienta.
 5. Náklady na vracajúce sa zásielky, ktoré nevyplývajú z viny obchodu znáša Klient.

§6
Výmeny

 1. V priebehu 10 dní od prevzatia zásielky má Klient možnosť vykonať výmenu tovaru. Je to možné len v prípade, pokiaľ výrobok nie je zničený, poškodený alebo žiadnym spôsobom používaný.
 2. Za účelom vykonania výmeny je treba odoslať tovar spolu s potvrdením o nákupe na adresu: 4Care, ul. Kościuszkowców 8/8, 43-603 Jaworzno, Poľsko, s dopiskom „Výmena”. V prípade chýbajúceho potvrdenia o nákupe vrátenie nebude uznané, tovar bude zaslaný Klientovi na jeho náklady.
 3. V prípade vzniku preplatku v dôsledku výmeny, 4care.sk uhradí cenový rozdiel v cene výrobku v priebehu 14 pracovných dní od obdržania zásielky na bankový účet Klienta.
 4. V prípade doplatku je treba zaplatiť pohľadávku uvedenú obchodom vyplývajúcu z cenových rozdielov v cenách vymieňaného tovaru.

§7
Záverečné ustanovenia

 1. Obchod sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade so zákonom zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. Z. z roku 1997, č. 133 pol. 883). Zhodne s týmto zákonom majú Klienti Obchodu právo náhľadu do svojich osobných údajov, na ich zmenu a požadovať ukončení ich používania.
 2. Obchod 4care.skl si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto poriadku bez upozornenia.
Pre koho je náš obchod?

Internetový obchod 4Care osobitným spôsobom vychádza v ústrety potrebám osôb starších, postihnutých a chorých, ktoré si vyžadujú zvláštnu starostlivosť, komfort života a estetický pocit. Ponúkame odevy, ktoré sú módne, reprezentatívne a súčasne funkčné, pretože boli navrhnuté so zámerom poskytnutia pohodlia pre najviac potrebujúce osoby.

Kontaktujte nás

Teleadresové údaje:
Biuro handlowe P.W. Medex Sp. z o.o
ul. Stoczniowców 1
30-709 Kraków

tel. +48 608-015-181

Copyright © 2010 – 4Care